От другата страна на нощта
любовта е възможна
води ме
води ме из сладките субстанции на паметта
всеки ден умират…