Винаги съм презирала хладките неща,
нещата, които не предизвикват омраза или страст,
нещата, наричани полунеща.
Филмът не е нито добър, нито лош, книгата е горе-долу.
Загуба на време. Животът трябва да тревожи,
ангелите и демоните трябва да бъдат събудени,
а заедно с тях и гневът им, гордостта, случайността,
преклонението или презрението.
Което не те кара да раздвижиш мускул,
да трепериш, да се потиш, да се побъркваш,
не заслужава да бъде част от биографията ти.

превод през испански
картина: Pauline Bailly (Pinterest)