Вече е нощ, трамваят е тих
и неподвижен.
По улиците хората гледат как
птиците летят
над въздушните течения.
И всичко остава непокътнато.
Влюбените, боговете, статуите.
Само поезията се лута.
Може би стихове се промъкват пъргаво и незабелязано.
И всичко остава непокътнато.