източник: Kültür Tava

Любовта е несигурно призвание.
Не знам откъде идва, но знам,
че е с формата на прегърнато тяло,
топлината на прошепнати думи и сръчността на ръцете,
открили пътя към центъра, които се задържат във всяка извивка.
Мога да опиша любовта чрез всичките й форми,
да посоча пътя и да го намеря,
преминавайки през паузите на живота,
да го видя в дъното на очите,
които се отварят за времето на една прегръдка,
да последвам движението на хаотичен кичур
и да забравя всичко, което се знае за любовта,
за да я открия наново, когато се върне при мен,
да я видя в сутрешното слънце,
когато светът се изключва, завърналата се усмивка го задвижва отново,
и тогава те питам защо любовта е несигурно призвание.