Минаха години оттогава видях от автобус във Вирджиния или Алабама
розово момиче със сини панталони
покачено на стълба да къса ябълки
(майка ѝ я викаше отвътре)
и друго момиче, сестра ѝ, със сини панталони,
да боядисва верандата в бяло
– Погледнаха към автобуса, който премина и ускори.
Времето отмина като автобус на Грейхаунд,
но останаха, и след годините,
прясната боя на верандата,
капките по четката,
ръката с ябълката,
погледите минаха години, една сутрин,
Вирджиния или Алабама, щата съм забравил.

__________

Епиграма

Казаха ми, че
си влюбена в друг.
Тогава се прибрах
у дома
и написах онази статия срещу
правителството
заради която лежа
в затвора.

__________

Когато те загубих

Когато те загубих, загубихме и аз, и ти:
аз, защото ти бе тази, която обичах най-много,
ти, защото аз бях този, който те обичаше най-много.
Но от нас двамата ти загуби повече от мен:
защото аз ще мога да обичам други, както обичах теб,
но теб няма да те обичат така, както те обичах аз.