Понякога трябва да се хванеш за ръка
сякаш си изгубено дете
и да се отведеш у дома
залитайки по леда.

Белота е надвиснала над къщата ти.
Топъл сноп светлина
пада тежко от отворената врата.

Ето го леглото ти, оправено
Легни, легни и нека синият сняг те покрие.