(превод през английски)

Когато спят
Ролф Якобсен

Когато спят всички хора са деца
тогава няма в тях война.
Разтварят ръцете си и дишат
в тих ритъм блаженството е тяхно.
Устни присвиват като малки деца
и полуразтварят ръце
войници и държавници, слуги и господари.
Звездите бдят като стража
и мъгла забулва небето,
няколко часа, в които никой няма да стори зло.
Само да можехме да говорим помежду си тогава
когато сърцата ни са полуотворени цветя.
Думи като златни пчели
биха се отбили в нас.

– Боже, научи ме на езика на съня.

__________

Ролф Якобсен

Толкова е деликатна светлината.
И така оскъдна, а мракът – плътен.
Деликатни кристали светлина
в безкрайната нощ.
А трябва да извървят тъй дълъг път
през пустошта.

Така че нека бъдем нежни с нея.
Нека я ценим.
За да дойде пак с утрото.
И да се надяваме.

__________

Ингрид Сторхолмен

Вече съществува пълна кошница с тъга
Човек може да желае повече, трябва да желае повече!
Харесвам белега, не раната
Как ли ще изглежда новият свят?
Ще бъде ли така любезен и да дойде скоро?