източник: https://www.ecured.cu

Изричаме онова което изричаме
за да отнемем на смъртта
последната дума.
Но ще притежава ли смъртта
последната тишина?
Трябва да изричаме и тишината също.

Небето вече не е надежда,
а просто очакване.
Адът вече не е присъда,
а просто вакуум.
Човекът вече не е спасен или изгубен
понякога той просто пее по пътя.

Decimos lo que decimos
para que la muerte no tenga
la última palabra.
¿Pero tendrá la muerte
el último silencio?
Hay que decir también el silencio.

El cielo ya no es una esperanza,
sino tan sólo una expectativa.
El infierno ya no es una condena,
sino tan sólo un vacío.
El hombre ya no se salva ni se pierde
tan sólo a veces canta en el camino.