снимка: Kültür Tava

Сам

Ако съществува рай, ще е с твоето име,
ще идва бавно всяка вечер,
ще сяда до мен и с нежност
ще ме придружава.
Как да отхвърля топлината му, ако само тя ми остава.
Ще е с твойте очи,
безкрайна бистрота,
и зеления аромат, който изпуска тялото ти, като някой, който отваря врата в тъмното.
Ако съществува рай, раят ще бъдеш ти,
ти, през чиито територии кожа пътувам
докато смъртта се навърта наоколо.

Огледало

Бялата ѝ ръка
върху малка книга
чезне сред малки бели страници.

Потънала в креслото,
с хладен поглед погълнат от способността да вижда,
макар и без контур;
предметите се издигат като стени пред онзи,
за когото само неуморната дълбочина на зеницата
може да обхване простия начин,
по който светът се изпълва с нейното докосване, без недоволство.

С пръстите си го изпълва с яснота.
Като непреодолимо далечна ограда,
където дори думите са по-чести внезапни участници в света,
тази малка книга я предпазва, белите ѝ ръце върху малките бели страници.

И я връхлита някакво неясно желание:
„да поднесе красивото си тяло, мекото бедро, устните с трепет на полярно сияние“.
Но едва протегната, ръката трескаво докосва несмутимото стъкло, не отвръща.

Сляпо е огледалото за онзи, който не може да намери себе си в лъскавата си сърцевина.
И отново започва да докосва тялото си,
а то безчувствено потъва в далечната реалност.
Когато вече не усеща ласкавото жегване на последните светлини,
бавно затваря книгата.
И започва друга нощ, в която вещите, дори най-близките, не я забелязват.