Картина: Паул Клее

Всеки човек свети със собствена светлина.
Сред всички останали.
Няма два еднакви пламъка.
Има големи пламъци, малки искрици
и огньове във всички цветове.
Има хора като спокоен пламък, който дори не е докоснат от вятъра,
а има хора като разярен пожар, който изпълва въздуха с искри.
Някои пожари, глупави пожари,
нито светят, нито парят,
но така се разгарят в живота,
че не можете да погледнете към тях, без да премигнете,
а който се приближи, се запалва.

_________

Fuegos

Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman; pero otros arden la vida con tanta pasión que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende