О, тази тишина в чакалните
по жалките чадъри се стичат бавно капки
Тишината на чакалните
И тази последна звезда …
Тази последна звезда
А на стената, тези бледи квадрати,
Откъдето са свалени портретите …
Откъдето са свалени всички портрети …
И тази моя нежност,
Боже мой,
Тази моя безполезна нежност!