Всичко минава, всичко остава,
да се движим сме тук,
да проправяме пътища,
пътища през морето.
Не преследвах слава
не жалеех песента ми
да се помни
обичам световете крехки
като сапунени мехури
безметежно нежни.
Обичам да ги гледам
как обагрят се в алено слънце
из лазура как се носят
потръпват и избухват.
Не преследвах слава.
Твойте стъпки
са пътят, друг няма.
Няма път, пътнико,
Вървенето пътя създава.
Вървенето пътя създава
зад себе си ще видиш
пътя повторно
не може да минеш.
Пътнико, път няма
само следи от кораб в морето.
Тук горите са облечени в тръни
Преди време чух вик на поет
„Пътнико, път няма,
Вървенето пътя създава…“
Битка след битка,
Стих след стих…
Умря поета далеч от дома
Покрива го прах на съседна страна
На заминаване го видяха да плаче.
„Пътнико, път няма.
Вървенето пътя създава…“
Битка след битка,
Стих след стих…
Когато щиглецът не може да пее.
Когато поетът е скиталец,
и молитвите ни са напразни.
„Пътнико, път няма,
Вървенето пътя създава…“
Битка след битка,
стих след стих.

_________

Todo pasa y todo queda
Pero lo nuestro es pasar
Pasar haciendo caminos
Caminos sobre la mar

Nunca perseguí la gloria
Ni dejar en la memoria
De los hombres mi canción
Yo amo los mundos sutiles
Ingrávidos y gentiles

Como pompas de jabón

Me gusta verlos pintarse de sol y grana
Volar bajo el cielo azul
Temblar súbitamente y quebrarse
Nunca perseguí la gloria
Caminante son tus huellas el camino y nada más
Caminante, no hay camino se hace camino al andar

Al andar se hace camino
Y al volver la vista atrás
Se ve la senda que nunca
Se ha de volver a pisar
Caminante no hay camino sino estelas en la mar

Hace algún tiempo en ese lugar
Donde hoy los bosques se visten de espinos
Se oyó la voz de un poeta gritar
Caminante no hay camino, se hace camino al andar

Golpe a golpe, verso a verso
Murió el poeta lejos del hogar
Le cubre el polvo de un país vecino
Al alejarse, le vieron llorar
Caminante, no hay camino, se hace camino al andar

Golpe a golpe, verso a verso
Cuando el jilguero no puede cantar
Cuando el poeta es un peregrino
Cuando de nada nos sirve rezar
Caminante no hay camino, se hace camino al andar

Golpe a golpe y verso a verso