Охлювите се показват само за Бог
намираме ги неподвижни във тревата
Покланяме се и се молим:
Говорете! Доверете ни голямата тайна.
Тайната на този ден
и тази тишина, която толкова ни смущава.
Само охлювите знаят първопричината
знаят произхода на всичко от големия взрив
който създаде Вселената и още ни удивлява
Колкото и да настояваме, не ни казват нищо.
Прекарват деня, неподвижни в тревата и дори не ни поглеждат.