(превод през английски)

Старецът
се придвижва до пощата
всеки ден по едно и също време.

Притиска между треперещи длани
писмото до Мариам
с празно място за адреса вляво.

Тръпнещ
се приближава до червената кутия,
пуска го нежно,
и се отправя към дома.

Един ден
пощальонът го смъмря:
Бай Али, без адрес
как да пристигне писмото?

Старецът отговаря с усмивка:
Това е за Мариам, ще стигне.

Неочаквано
пощальонът го вика:
Бай Али, ето го –
писмото от Мариам.

Старецът взема писмото, поглежда
и го връща, казва:

Как може писмото ѝ да пристигне при мен?
Мариам няма адреса ми.

На другия ден
в обичайното време,
старецът Али
стои пред пощенската кутия
с писмо за Мариам.