Нещата, които знам:
как живите продължават да живеят
и как мъртвите продължават да живеят с тях
Така че в гората
дори мъртвото дърво хвърля сянка
и листата окапват едно подир друго
и клоните се прекършват от вятъра
и кората се олющва бавно
и стволът се напуква
и дъждовните капки проникват в пукнатините
и стволът пада на земята
и мъхът го покрива
и пролетта зайците го откриват
и строят дом вътре
и им се ражда малко
и малкото ще расте в безопасност
вътре в мъртвото дърво
Така че нищо не се губи в природата
и в любовта.