(превод през английски)

Иска ми се ти никога да не бе идвала
така нощта нямаше да отмине.
Иска ми се никога да не бе оставала
така утрото нямаше да настъпи.
Иска ми се никога да не е било лято
така лятото винаги ще е напът.

* площад в Копенхаген