(превод през испански)

Материята на поезията
На Салах Стетие

Има субстанция, която не се губи при досега с крилете на красотата.
Чезне от погледа ни понякога
между ръбовете на живота; но
ни следва с жаждата
за постоянство, и заразява
с божествената треска на вечността.
Поетите работят с тази материя.
С пръсти извличат скритото вътре
у всеки срещнат и знаят, че чудото
е винаги в сърцето на мига
в размяната на погледи
които езикът на поезията превежда.
Чета написаното и от пламъка
подхранващ стиховете
се издига дим, небето го разпръсва
между синьото и отеква само
като ехо на същественото.