Забранени птици

Колкото и невероятно да изглежда, главният затвор по време на уругвайската военна диктатура се казваше Libertad („Свобода“). И колкото и невероятно да изглежда, в затвора, наречен Libertad, беше забранено на затворниците да рисуват и да получават рисунки на пеперуди, звезди, влюбени и птици.

Един от затворниците – Дидаско Перес, учител, хвърлен в затвора заради, както каза офицерът, който го арестува, „идеологически идеи“, беше посетен от петгодишната си дъщеря Милай в неделя. Дъщеря му му донесе рисунка с птици. Тъй като птиците бяха забранени, пазачите скъсаха рисунката още на входа на затвора.

На следващата неделя момичето донесе рисунка с дървета. Понеже дърветата не бяха забранени, рисунката беше допусната. Бащата попита:

– Онези плодове, онези шарени плодове, които са там… какви са? Портокали, лимони, ябълки? Какви са?

Момичето му даде знак да замълчи:

– Шшт, тихо, глупчо, не виждаш ли, че са очи? Очите на птиците, които ти донесох скришом.


Изкуството да управляваш

Китайски император, чието име, династия и епоха са неизвестни, повикал една вечер главния си съветник и му доверил мъката, която му причинявала безсъние. Казал му: „Никой не се страхува от мен“. Тъй като никой не се страхувал от него, никой не го уважавал. И тъй като никой не го уважавал, никой не му се подчинявал. Главният съветник помислил известно време и казал: „Липсва наказанието“. А изненаданият император отвърнал, че наказание не липсва, защото той изпраща на бесилката всеки, който не му се поклони по пътя. В отговор главният съветник му обърнал внимание на следното: „Но тези, тези са провинените. Ако само виновните се наказват, само виновните се страхуват“. Китайският император мислил, мислил… и заключил, че главният съветник е прав. И наредил да му отрежат главата. Екзекуцията се извършила на голям обществен площад, небесния площад, главния площад на империята. И съветникът бил първият в дълъг списък.