(превод през английски)

Когато някой умре
всичко заобикалящо го остава:
Далечните планини
къщите в квартала
и неделният път, който
минава по дървен мост
точно преди да напусне града.
И пролетното слънце
което в ранния следобед
огрява рафта с книги
и списания, несъмнено били
нови някога.
Не е странно ни най-малко.
И въпреки това, често се изумявам.