Виждал съм как падат сълзи
върху коприната на възглавницата
в калта и по тревата.

Но има сълзи
които не падат никъде
сякаш са спасени
да продължат за цял живот.