(оригиналът е на баски, преводът – през кастилски)

За Ницше надеждата е началото на загубата.

Но можем да сме и по-радикални:
началото на всяко нещо е началото на загубата му.

Всички губим, но при някои загубата настъпва по-бавно.

Как върви?, питаме без милост.

Бавно, отговаряме, без наистина да знаем.

Бавната загуба наричаме печалба.

Но аз, който не понасям да губя, обичам да се изгубвам в гората.

Особено в горите
които дишат музика,
кожа и кора.