Интересуват ме всички малки неща в света
сънят на камъните
страховете на водата, която трепери
тъканта на светлината
гравитацията на листата
Уча се
да остана
свързана.