(превод през английски)

Кой е нарисувал –
хоризонта
Пукнатината между земята и небето?
През нея вечерта разлива червена кръв.

Кой е нарисувал –
линията между горния и долния клепач?
Тялото ми е разделено: необята на вътрешната и външната кожа.
Помежду им вечерта приижда с потоп от сълзи.

Могат ли раните да се прелеят в чужди рани?
Отварям очи и залезът се втурва.
Раната среща рана.
Реки червена вода се изливат в безкрая.
И една врата се затваря в мрака: изходът с твоето име.

Кой е разделил –
Белият ден и черната нощ?
Тя е ястреб през деня.
Той е вълк през нощта.
Вътре в пукнатината, се срещнахме вечерта.
Драска като острие.

__________

지평선

누가 쪼개놓았나
저 지평선
하늘과 땅이 갈라진 흔적
그 사이로 피물이 번져 나오는 저녁

누가 쪼개놓았나
윗눈꺼풀과 아랫눈꺼풀 사이
바깥의 광활과 안의 광활로 내 몸이 갈라진 흔적
그 사이에세 눈물이 솟구치는 저녁

상처만이 상처와 서로 스밀 수 있는가
두 눈을 뜨자 닥쳐오는 저 노을
상처와 상처가 맞닿아
하염없이 붉은 물이 흐리고
당신이란 이름의 비상구도 깜깜하게 닫히네

누가 쪼개놓았나
흰낮과 검은밤
낮이면 그녀는 매가 되고
밤이 오면 그가 늑대가 되는
그 사이로 칼날처럼 스쳐 지나는
우리 만남의 저녁