Земята е кръгла и освен всичко друго
това означава, че ти и аз може да имаме
напълно различни
гледни точки и двете да са правилни.
Разликата в мненията ни прави възможни
звезди в прозореца ти, които дори не мога да си представя.
Твоето небе ще е обагрено в светлина
докато моето, в същия момент,
се разплисва красиво в тъмнината.
И все пак от нас зависи под какъв ъгъл ще гледаме
повтарящата се вселена на нашия опит.
Веднъж избран, ъгълът определя
посланието на всяка звезда и тъмнина, които ще срещнем.