Снимка: Kültür Tava

(превод през испански)

Говоря за теб
и ми е трудно.
Затова говоря за теб,
когато говоря за есента, за тънките паяжини,
за изгубените следи на незабравима любима,
за ярките капки под късното вечерно слънце
и после за дългите сенки на еспланадата
за бурята, която разклаща върховете на липите
още преди да започна да говоря за звездите
И за блясъка на звездите в напуканите прозорци на къщата
които дрънчат в замръзналата нощ
И всички звуци пронизват, когато говоря
за всичко това, за всичко това, което разказва за теб
и за което е толкова трудно да се говори.
Затова говоря за теб.