Снимка: Kültür Tava

Днес се навършва една година,
точно година.
И вали както тогава вечерта.
Това е бавен дъжд, толкова бавен, че боли,
защото почти не вали, но и не спира.

Тъгата ми няма собствен обем,
побира се в едно женско име,
а хората минават, без да знаят, че днес става точно една година,
а дъждът нехае, че вали както тогава.