(превод през английски)

Долу в мазето не виждах нищо
защото бях със слънчеви очила.
Когато най-накрая ги свалих
ги хвърлих в ярост.

Сега седя и не различавам морето
защото съм с очила за четене.
Не мога да прочета написаното от мен
защото слънцето е твърде ярко.

От инат нося очилата си за четене
и нищо
не ще ме накара да сляза в мазето за слънчевите очила!
Това е моят живот. Това е целият ни живот.

Така продължава войната.

__________

A Note from the War in Kosovo

Down in the basement I couldn’t see a thing
because, I discovered, I had my sunglasses on.
When I finally took them off
I threw them from me in a rage.

Now I sit and can’t make out the sea
because I have my reading glasses on.
And I can’t read what I’ve written
because the sun’s too bright.

Out of stubbornness I keep my reading glasses on
and nothing
will get me to go down in the basement after the sunglasses!
That’s my life. That’s all of our lives.

That’s how the war continues.