m.blog.naver.com

Дъжд

Вали и казваш, че сякаш плачат облаците.
След което закриваш уста и ускоряваш крачка.
Сякаш плачат онези тънки облаци?
Невъзможно. Но тогава откъде тази ярост, това отчаяние,
което ще отведе всички ни при дявола?
Природата крие начините си в Мистериозното, свой доведен брат.
Така че този следобед, който за теб е досущ следобеда в края на света,
ще ти се стори по-скоро, отколкото очакваш, просто един меланхоличен следобед,
един самотен следобед, изгубен в спомена: огледалото на Природата.
Или по-добре да я забравиш. Нито дъждът, нито плачът, нито твоите стъпки,
които отекват по стръмната пътека, имат значение;
Сега можеш да плачеш и да оставиш образа ти да се разтвори
върху предните стъкла на колите, паркирани по Крайбрежната.
Но не можеш да изгубиш себе си.

Lluvia

Llueve y tú dices es como si las nubes
lloraran. Luego te cubres la boca y apresuras
el paso. ¿Como si esas nubes escuálidas lloraran?
Imposible. Pero entonces, ¿de dónde esa rabia,
esa desesperación que nos ha de llevar a todos al diablo?
La Naturaleza oculta algunos de sus procedimientos
en el Misterio, su hermanastro. Así esta tarde
que consideras similar a una tarde del fin del mundo
más pronto de lo que crees te parecerá tan sólo
una tarde melancólica, una tarde de soledad perdida
en la memoria: el espejo de la Naturaleza. O bien
la olvidarás. Ni la lluvia, ni el llanto, ni tus pasos
que resuenan en el camino del acantilado importan;
Ahora puedes llorar y dejar que tu imagen se diluya
en los parabrisas de los coches estacionados a lo largo
del Paseo Marítimo. Pero no puedes perderte.